Úvodní stránka
     
Kalendář plánovaných událostí v obci
AKTUALITY
Veselé velikonoce 2020
publikováno: 9. 4. 2020
Otevřen obecní sportovní areál

Od 9. 4. 2020 bude otevřen obecní sportovní areál v souladu s nařízením vlády, tzn. pro individuální sporty (tenis). Rezervace kurtů je možná na telefonním čísle správce 724 633 307.
publikováno: 9. 4. 2020
Konve na hřbitově

Prosíme občany, kteří si ze hřbitova zapůjčili konve k zalévání, aby je vrátili zpět na místo. Děkujeme.
publikováno: 9. 4. 2020
Nakládání s odpadem
v době nouzového stavu a karantény


Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.
Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.
Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.
Dle nařízení vlády jsme byli nuceni zavřít sběrný dvůr. Prosíme občany o strpení. Ihned jak to bude možné, sběrný dvůr znovu otevřeme.
Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
Děkujeme, že se chováte zodpovědně.
publikováno: 3. 4. 2020
Projekt: „ZŠ Štěpánkovice - Venkovní třída“
Projekt: „ZŠ Štěpánkovice - Venkovní třída“
Cílem projektu je vybudovat plnohodnotný venkovní vzdělávací prostor - učebnu se zázemím.
Venkovní učebna doplňuje stávající areál ZŠ a MŠ Štěpánkovice. Bude sloužit pro výuku na školní zahradě za příznivého počasí, což nabízí alternativu oproti klasické výuce ve třídách v budově školy.
publikováno: 2. 4. 2020
Upozornění k nošení respirátorů

Upozorňujeme, že přes respirátory se musí rovněž nosit roušky, neboť přes filtr vydechujeme vše ven! Bez roušky chráníme pouze sebe, ale ostatní můžeou být potenciálně nakaženi.
Pamatujte, že i s respirátorem platí: Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mně...
publikováno: 27. 3. 2020
Finanční úřad pro MS kraj oznamuje

Upozorňujeme občany na sběrné boxy umístěné v níže uvedených budovách, které jsou v provozu pro osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Sběrný box je v pracovních dnech vybírán denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena podacím razítkem s datem jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení podání (vynětí z boxu) potvrzeno SMS zprávou odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání. Úplnost listin doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.cz
Oznámení FÚ pro MS kraj ke stažení zde....
publikováno: 27. 3. 2020

Koronavirus - První nakažený občan obce Štěpánkovice

Bohužel musím zveřejnit nemilou zprávu. Ve Štěpánkovicích máme prvního občana, který byl pozitivně testován na COVID-19. Od počátků příznaků je v karanténě. Přejeme mu velmi brzké uzdravení.
Prosím tímto o dodržování všech nařízení a doporučení daných vládou, krajem a obcí. Zejména nošení roušek nebo respirátorů na veřejnosti, ochranných rukavic a důkladnou hygienu při návratu domů (mytí rukou, dezinfekce atd.). Zároveň bych chtěl upozornit všechny spoluobčany, kteří jsou v karanténě, aby toto zákonné rozhodnutí důsledně dodržovali!
Přeji Vám všem pevné zdraví a věřím, že toto období společně překonáme.
Jaromír Nevřela - starosta obce

Oznámení starosty obce ze dne 26. 3. 2020 ke stažení zde....

publikováno: 26. 3. 2020
Mimořádné opatření - Čas nákupu pro seniory - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Na základě vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se zakazuje Všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží od 500 m2 prodejní plochy v čase mezi 8:00 hod. až 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
publikováno: 25. 3. 2020
Nabídka služby pro občany Štěpánkovic

Pan Martin Kurka, občan ze Štěpánkovic, nabízí službu pro občany ze Štěpánkovic, Svobody a Albertovce:
„Jelikož mám pracoviště hned vedle lékárny v Bolaticích, tak pokud někdo bude potřebovat léky nebo vyzvednout e-recept, stačí zavolat na tel.: 604 981 365 a vždy odpoledne dovezu až domů.“
Zavolání dopoledne nejpozději do 11:00 - dovezu po 12:00.
Zavolání odpoledne nejpozději do 14:30 - dovezu nejpozději po 17:00.

Martin Kurka - tel.: 604 981 365
e-mail: martinkurka@seznam.cz
publikováno: 24. 3. 2020
Distribuce ochranných roušek

Starosta obce Štěpánkovice dává na vědomí, že pokud je mezi občany Štěpánkovic někdo, kdo ještě nemá roušku, může se nahlásit na obecní úřad a rouška mu bude dovezena. To stejné platí při její ztrátě nebo zničení. Vzhledem k době, po kterou bude platit karanténní stav, se proto mohou občané Štěpánkovic obracet na obecní úřad s možností obdržení této respirační potřeby.
Zároveň bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat všem, kteří ušité roušky poskytli obecnímu úřadu k distribuci našim občanům.
publikováno: 24. 3. 2020
Rozvoz obědů – Hospoda Na Statku

Hospoda Na Statku oznamuje, že rozvoz obědů v nosičích nebude přerušen a pro ostatní zájemce se bude vydávat denní menu na místě a to pouze do vlastních menuboxů v době od 11.00 hod. do 13.00 hod. Toto opatření platí do odvolání.
publikováno: 24. 3. 2020
Paní Eva Theuerová oznamuje

Paní Eva Theuerová oznamuje, že obchod na ul. Lipová bude otevřen od 23. 3. 2020 každý den odpoledne v době od 14.00 do 17.00 hodin, v sobotu bude až do odvolání zavřeno.
publikováno: 24. 3. 2020
Zrušená představení Bobo a Heluš + Mamma Mia

Prohlášení pořádající agentury:
Přátelé, představení ve Štěpánkovicích ze dne 17. 4. 2020 (Bobo a Heluš) a 2. 5. 2020 (Mamma Mia) budou přesunuta na nové termíny, zřejmě až na podzimní. Ty však stanovíme po uklidnění situace. Vstupenky zůstávají v platnosti a vstupné se nevrací.
Děkuji za pochopení a věřte, že mě to velice mrzí! Buďme trpěliví, prosím.
Petra Lichovníková - pořadatelka
publikováno: 23. 3. 2020
Slezská nemocnice má v provozu odběrové místo

Nové odběrové místo pro osoby, které by mohly být infikovány koronavirem, bylo uvedeno do provozu v pondělí 16. března 2020 ve 13.00 hodin ve Slezské nemocnici v Opavě. Odběrové místo bude v fungovat sedm dní v týdnu, čtyřiadvacet hodin denně.
„Zcela zásadní informací je, že naši zdravotníci smí v současné době provádět odběr pouze osobám, které budou mít výhradně doporučení epidemiologa, a které mohou přijet automobilem. Odběry se nebudou provádět u samoplátců,“ řekl mluvčí Slezské nemocnice v Opavě Jiří Krušina.
Odběr probíhá tak, že pacient přijede v automobilu k odběrovému místu (trasa je dobře označena). Místo je kryto stanem HZS. Pacient zůstává sedět ve vozidle a přes otevřené okénko mu je prováděn stěr.
„Celý systém fungování od zavolání na číslo 112 až po kontaktování pacientů, jejich příjem, zápis, je zajištěn ve spolupráci se Záchrannou službou MSK a Krajskou hygienickou stanicí. Mimo tohoto odběrového místa má nemocnice rovněž vlastní speciální odběrový tým, který tvoří zaměstnanci našeho infekčního oddělení. Ten je vysílán k pacientům po celém regionu. Všichni naši zaměstnanci, kteří v těchto dnech pracují v první linii, si zaslouží maximální obdiv a moc jim děkuji,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice v Opavě Ing. Karel Siebert, MBA.

Tiskový mluvčí SZZ Krnov a SN v Opavě, v

publikováno: 19. 3. 2020
Dětský lékař MUDr. Jan LEBEDA oznamuje

Vážení pacienti, v důsledku pandemie koronavirem jsme nuceni přijmout následující opatření. Vláda zatím nebyla schopna zabezpečit respirátory pro zdravotnický personál a tím dochází k ohrožení nejen nás, ale i vás pacientů. Do vyřešení platí systém tzv. zavřených ordinací.

Celé znění oznámení včetně ordinačních hodin ke stažení zde...

Děkuje za pochopení a přeji všem pevné zdraví.
Naše aktuální informace najdete na www: mudr-jan-lebeda.modernilekar.cz
publikováno: 19. 3. 2020
Česká pošta - informace o otevírací době

Vážení klienti, vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR mají všechny pošty od 19. 3. 2020 do odvolání upravenou otevírací dobu, max. do 16:00 hodin.

Otevírací doba pošty Štěpákovice:
Pondělí: od 08.00 do 10.00 hodin a od 13.00 clo 16.00 hodin
Úterý: od 08.00 do 11.00 hodin a od 13.00 clo 16.00 hodin
Středa: od 08.00 do 10.00 hodin a od 13.00 clo 16.00 hodin
Čtvrtek: od 08.00 do 11.00 hodin a od 13.00 clo 16.00 hodin
Pátek: od 08.00 do 11.00 hodin a od 13.00 clo 15.00 hodin

V souvislosti s tímto opatřením budou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v SOBOTU a NEDĚLI uzavřeny.
Děkujeme za pochopení česká pošta s. p.
publikováno: 19. 3. 2020
Zákaz vycházení na veřejnost bez zakrytí úst a nosu

Vláda ČR dnes 18. 3. 2020 rozhodla, že od dnešní půlnoci 24.00 hod. bude zakázáno vycházet na veřejnost bez zakrytí úst a nosu.
Vzhledem k nedostupnosti ochranných roušek, dobrovolnice z naší obce nabídly pomoc s ušitím těchto roušek. V návaznosti na toto opatření dáváme na vědomí občanům, kteří nemají nebo nejsou schopni si roušku zajistit a měli by o ní zájem, ať se nahlásí dnes do 16:30 a zítra od 7:00 na telefonní číslo obecního úřadu Štěpánkovice - 553 675 122, 553 675 915 a 553 675 476. Jelikož zatím není roušek dostatek pro všechny, přednost dostanou ohrožené skupiny spoluobčanů. Dodání těchto roušek žadatelům, by mělo proběhnout ve čtvrtek 19. 3. 2020 v dopoledních hodinách.
Rovněž upozorňujeme na další opatření týkající se obchodů, drogerií a lékáren, které budou od zítřejšího data mezi 10:00 – 12:00 hodinou rezervovány pouze pro seniory nad 65 let.
Děkuji dobrovolnicím za pomoc a Vám občanům za pochopení.
Jaromír Nevřela - starosta obce
publikováno: 18. 3. 2020
Žádost starosty obce

Starosta obce velmi žádá občany, aby byli tolerantní a dodržovali vládou nařízená karanténní opatření. Především apeluje na nošení roušek ve veřejných prostorách, hlavně obchodech a na dodržování odstupu při nakupování.
Pokud nemáte doma roušky, použijte prozatím alespoň šátky nebo šály. Obec již zajišťuje roušky ve vlastní režii. Momentální situace si to vyžaduje. Nechráníte jen sebe, ale takto projevíte i ohleduplnost k ostatním.

Jen takto můžeme zamezit dalšímu šíření koronaviru!

Moc děkuji a zdravím Vás.
Jaromír Nevřela - starosta obce
publikováno: 17. 3. 2020

Provoz Obecního úřadu

Usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č.217 o přijetí krizového opatření, kdy platí zákaz volného pohybu osob starosta obce oznamuje:

Obecní úřad Štěpánkovice jen pro objednané!

Obecní úřad Štěpánkovice zachovává svou činnost, ale v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru Covid-19 omezuje osobní kontakt s veřejností.

Od 16. 3. 2020 bude otevřeno jen pro objednané, a to pondělky od 10:00 - 11:00 hodin a 15:00 - 17:00 hodin a středy 10:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 16:00 hodin, elektronicky nebo po telefonu.

Osobní kontakt bude probíhat pouze v těchto hodinách a ve výjimečných případech. Vyřizování agend, které vyžadují osobní kontakt s klienty, bude v tomto období probíhat pouze v naléhavých případech, a po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou úřadu a s ochrannou rouškou.
Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale toto opatření je vedeno snahou zajistit zachování chodu úřadu v maximální míře a zamezit dalšímu šíření nákazy.

Oznámení obecního úřadu ze dne 16. 3. 2020 ke stažení zde....

publikováno: 16. 3. 2020

Obvodní lékař MUDr. Radan Míček informuje

Obvodní lékař MUDr. Radan Míček informuje a žádá pacienty:
NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE!
Provoz naší praxe je v současné době limitován nedostatkem ochranných prostředků. Ordinace funguje v nouzovém režimu. Proto je čekárna uzamčená.
Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu naší ordinace a kontaktujte nás telefonicky. Tel.: 776 655 707. Toto platí i pro příznaky běžného nachlazení, které je zvládnutelné samoléčbou v domácím prostředí.
Můžeme Vám elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit. To vše bez vaší přítomnosti. Ta je nutná jen v případě zhoršení stavu, nebo delšího přetrvávání potíží.
Pokud k lékaři musíte (akutní případy), zatelefonujte a budete objednáni na přesný čas.
Ordinace denně kromě úterka 8:00-11:00, úterý 14:00-17:00.
Zatím ordinace distanční, tedy telefonicky a emailem. Tel.: 776 655 707, email: mudr.micek@centrum.cz.
Neprovádíme do odvolání preventivní prohlídky a žádná jiná plánovaná vyšetření, neprovádí se pracovně-lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost, řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, bolestné atd.
Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel.: 595 138 118, 595 138 119, 595 138 147 nebo linku 112.
Děkujeme za pochopení.
publikováno: 16. 3. 2020
Změna ordinace zubních lékařů Hahn-Dent

Od 16. 3. 2020 do odvolání zubní lékaři ve Štěpánkovicích poskytují pouze velmi akutní ošetření v době od 7.15 hod. do 10.00 hod. jen po předchozí domluvě.
Tel.: 553 675 484 z důvodu kumulace pacientů. Děkují za Váš odpovědný přístup a ohleduplné chování.
publikováno: 16. 3. 2020
Finanční úřad pro MS kraj oznamuje

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje veřejnosti okamžitá omezení provozu na všech pracovištích. Pro veřejnost platí zákaz vstupu do budov s výjimkou 14 podatelen a jedné pokladny pro příjem daní v hotovosti. Pomoc občanům při problémech s vyplňováním přiznání bude poskytována telefonicky a e- mailem.
Tisková zpráva FÚ pro MS kraj ke stažení zde....
publikováno: 16. 3. 2020
Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je od 16. 3. 2020 do odvolání UZAVŘEN!
publikováno: 14. 3. 2020

Zřízení speciální kontaktní telefonní linky
s platností od pondělí 16. 3. 2020

+420 724 099 868

Obec ŠTĚPÁNKOVICE zřídila kontaktní tel. linku pro pomoc s nákupem nejnutnějších potravin, léků a nutných hygienických potřeb, pro ty občany obce ŠTĚPÁNKOVICE, kteří budou umístění v karanténě z důvodu COVID-19 (KORONAVIRUS) a nemohou si tyto služby zajistit sami, nebo prostřednictvím příbuzných, popřípadě známých.
Tato služba je vyhrazena pouze pro občany obce Štěpánkovice v karanténě!
Prosíme ostatní občany, aby tuto linku nevyužívali, nebude jim vyhověno.

Jaromír Nevřela - starosta obce

publikováno: 14. 3. 2020
Duchovní správce farnosti Štěpánkovice oznamuje

Duchovní správce ŘKF Štěpánkovice P. Mariusz Jonczyk oznamuje všem farníkům, že čtvrteční informace o bohoslužbách nejsou platné a od pátku 13. března 2020 až do odvolání se ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.
Všichni věřící jsou do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách a doporučuje se sledovat bohoslužby prostřednictvím televize Noe a rádia Proglas.
Oficiální vyjádření čtěte zde...
publikováno: 13. 3. 2020
Nařízení starosty obce ze dne 12. 3. 2020

Rozhodnutím vlády Česke Republiky a vyhlášením nouzoveho stavu nařizuji v obci Štěpánkovice následná opatření:
S učinností od pátku 13. 3. 2020 - 6:00 hod. bude uzavřena Mateřská škola, knihovna, posilovna, sauna, gymnastický sál, obě tělocvičny a kinosál.
Toto nařízení platí až do odvolání

Jaromír Nevřela - starosta obce

Nařízení starosty obce ze dne 12. 3. 2020 ke stažení zde....
publikováno: 12. 3. 2020

Omezení veřejné linkové osobní dopravy

S ohledem na přerušení školní docházky, dojde k omezení veřejné linkové osobní dopravy v termínu od pondělí 16. 3. 2020 formou výlukových jízdních řádů v režimu rozsahu jízdních řádů platných v období letních prázdnin.
Více na webových stránkách: www.portal.idos.cz a www.kodis.cz
publikováno: 12. 3. 2020
Další informace související s epidemií koronaviru
publikováno: 11. 3. 2020
Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádná opatření
publikováno: 11. 3. 2020
Informací o mimořádném opatření základní školy
Dobrý den, obracím se na vás zákonné zástupce žáků základní školy s informací o mimořádném opatření. Na základě jednání Bezpečnostní rady státu ministr zdravotnictví rozhodl o mimořádném opatření, které spočívá, mimo jiné, v zákazu osobní přítomnosti žáků v základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních dle Školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od středy 11. 3. 2020. Toto opatření se tedy týká rovněž fungování školní družiny a částečně školní jídelny, která bude nadále zajišťovat stravování pro děti mateřské školy. Provoz mateřské školy bude probíhat ve standartním režimu.
O dalším vývoji v této záležitosti a chodu naší školy budete průběžně informováni prostřednictvím našeho informačního systému školy OnLine, webových stránek školy popřípadě hlášením obecního rozhlasu.
Michael Pavlásek
publikováno: 11. 3. 2020
Karanténa a jak se v ní chovat
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),
se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.
Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.
Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.

Informace – Co má dělat osoba v karanténě?
publikováno: 10. 3. 2020

Archív zpráv zde...

Úřední hodiny OÚ
Pondělí

Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
8.00 - 14.00
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
8.00 - 14.00
neúřední den
tel.: +420 553 675 122
e-mail: obec@stepankovice.cz

MÍSTOPIS

Štěpánkovice se 3100 obyvateli leží v hlučínské pahorkatině mírně zvlněné krajině severního předhůří posledních výběžků Nízkého Jeseníku, v nadmořské výšce 270 m. n. m. Obec je vzdálena 10 km od polských hranic a 13 km od okresního města Opava.
Součástí obce je známý velkostatek Albertovec, osada Svoboda a od roku 1958 i Bílá Bříza.
Stravování je zajištěno v místních restauracích. Na statku a U lípy.
Z obce lze vyjet na krásné výlety do blízkého okolí. Můžete navštívit nedaleké zámky v Kravařích, Raduni, Hradci nad Moravicí nebo okresní město Opava, do kterého je výborné vlakové i autobusové spojení.
Vhodné terény umožňují věnovat se aktivní cykloturistice.

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 09. 04. 2020< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<