Úvodní stránka
     

Dotace

Obec Štěpánkovice
 
 Dotace – obec Štěpánkovice

Program č. 01
Dotace projektům snižující ekologickou zátěž v obci Štěpánkovice

Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům na částečné krytí nákladů příjemce spojených s pořízením, montáží a uvedením do provozu zařízení snižující ekologickou zátěž ovzduší a úbytek spodních vod v obci Štěpánkovice.

Kompletní znění programu č. 01 pro poskytování dotací po dodatku č.1 (účinnost od 9.3.2020):
Program 01 – Dotace projektům snižující ekologickou zátěž v obci (.pdf))

Žádost pro poskytnutí dotace:
Žádost o dotace projektům snižující ekologickou zátěž v obci (.pdf))

publikováno: 1. 4. 2020
Program pro poskytování dotace spolkům z rozpočtu obce Štěpánkovice pro rok 2020

Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům za účelem podpory spolků a jiných fyzických či právnických osob působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělání a vědy, ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.
O dotaci mohou žádat všechny spolky s místem působení v obci Štěpánkovice splňující podmínky programu o poskytování dotací z rozpočtu obce Štěpánkovice.

Kompletní znění programu pro poskytování dotací:
Program – Dotace spolkům 2020 (.pdf))

Přílohy:
Žádost o poskytnutí dotace spolku (.docx)>
Vyúčtování dotace spolku (.xls)

publikováno: 12. 1. 2020
KOTLÍKOVÉ DOTACE A PŮJČKY

Od 1. 9. 2022 nastane úplný zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy, včetně všech kotlů „domácí výroby“!

Kotlíkové dotace

Od 10. 4. 2019 si bude možné připravit žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese kotliky.msk.cz. Žádosti bude možné odesílat nejdříve ode dne 13. 5. 2019 od 10:00 hodin. Žádosti budou přijímány do pořadového čísla 10000. (Jelikož u předchozí výzvy z roku 2017 žadatelé během první minuty elektronicky odeslali 2614 žádostí, je „nutností“ toto datum a hlavně hodinu mít na paměti!

Výše dotace:

 

EU

Příspěvek za prioritní obec (Štěpánkovice)

Příspěvek Moravskoslezského kraje

Celkem pro žadatele

Tepelné čerpadlo

120 000

7 500

7 500

135 000

Automat na biomasu

120 000

7 500

7 500

135 000

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

100 000

7 500

7 500

115 000

Plynový kondenzační kotel

95 000

7 500

7 500

110 000


Poskytnutá dotace nemůže být vyšší, než vynaložené náklady !

Kotlíkové půjčky

V Moravskoslezském kraji byl také pilotně zahájen projekt „Kotlíkových půjček“, kdy obce mohou poskytovat bezúročné půjčky na výměnu zdroje tepla z „Kotlíkových dotací“.

Výše půjček:

Zdroj tepla

Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (ruční i automat)

Plynový kondenzační kotel

Výše půjčky

200 000

150 000

Tímto žádáme občany, kteří budou mít o kotlíkovou půjčku zájem, aby toto nahlásili na Obecním úřadě Štěpánkovice nejpozději  do 30. 4. 2019, p. Peterkovi, email peterek@stepankovice.cz, tel. 553 675 138.
Výše podpory obce ze SFŽP (Státní fond životního prostředí) se odvíjí od počtu plánovaných výměn. Na obecním úřadě si rovněž můžete vyzvednout příručku k celé této problematice.

Jaromír Nevřela – starosta obce

publikováno: 2. 4. 2019
 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 30. 06. 2020< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<