Úvodní stránka
     

Poplatky a ceny služeb v obci


Vodné 2020 pro odběry v celé obci 
Stočné 2020 pro Štěpánkovice a Albertovec 
pro Svobodu 
– 33,- Kč/m3 s DPH
– 28,- Kč/m3 s DPH
– 22,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2020: 570,- Kč/poplatník

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2020

odpady - 2020 odpady - 2020

Harmonogram svozu bio odpadu platný od 24. 3. 2020

odpady - 2020 odpady - 2020


Vodné 2019 pro odběry v celé obci 
Stočné 2019 pro Štěpánkovice a Albertovec 
pro Svobodu 
– 32,- Kč/m3 s DPH
– 26,- Kč/m3 s DPH
– 21,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2019: 550,- Kč/poplatník

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2019

odpady - 2019 odpady - 2019

Harmonogram svozu bio odpadu platný od 26. 3. 2019

odpady - 2019 odpady - 2019


Vodné 2018 pro odběry v celé obci 
Stočné 2018 pro Štěpánkovice a Albertovec 
pro Svobodu 
– 31,- Kč/m3 s DPH
– 25,- Kč/m3 s DPH
– 20,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2018: 550,- Kč/poplatník

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2018

odpady - 2018 odpady - 2018

Harmonogram svozu bio odpadu platný od 1. 4. 2018

odpady - 2018 odpady - 2018


Vodné 2017 pro odběry v celé obci 
Stočné 2017 pro Štěpánkovice a Albertovec 
pro Svobodu 
– 30,- Kč/m3 s DPH
– 24,- Kč/m3 s DPH
– 19,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2017: 550,- Kč/poplatník

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2017

odpady - 2017 odpady - 2017

Harmonogram svozu bio odpadu platný od 1. 4. 2017

odpady - 2017 odpady - 2017


Vodné 2016 pro odběry v celé obci
Stočné 2016 pro Štěpánkovice a Albertovec
pro Svobodu
– 29,- Kč/m3 s DPH
– 23,- Kč/m3 s DPH
– 18,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2016: 540,- Kč/poplatník

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2016

odpady - 2016 odpady - 2016

Harmonogram svozu bio odpadu platný od 1. 4. 2016

odpady - 2016 odpady - 2016


Vodné 2015 pro odběry v celé obci
Stočné 2015 pro Štěpánkovice a Albertovec
pro Svobodu
– 27,- Kč/m3 s DPH
– 21,- Kč/m3 s DPH
– 16,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015: 520,- Kč/poplatník

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2015

odpady - 2015 odpady - 2015

Harmonogram svozu bio odpadu platný od 1. 4. 2015

odpady - 2015 odpady - 2015


Vodné 2014 pro odběry v celé obci
Stočné 2014 pro Štěpánkovice a Albertovec
pro Svobodu
– 25,- Kč/m3 s DPH
– 20,- Kč/m3 s DPH
– 15,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2014: 500,- Kč/poplatník

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2014

odpady - 2014 odpady - 2014

Harmonogram svozu bio odpadu platný od 1. 4. 2014

odpady - 2014 odpady - 2014


Vyúčtování vodného a stočného za rok 2013 (.xls)


Vodné 2013 pro odběry v celé obci
Stočné 2013 pro Štěpánkovice a Albertovec
pro Svobodu
– 24,- Kč/m3 s DPH
– 19,- Kč/m3 s DPH
– 15,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2013: 500,- Kč/poplatník

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2013

odpady - 2013 odpady - 2013

Harmonogram svozu bio odpadu platný od 1. 4. 2013

odpady - 2013 odpady - 2013


Vodné 2012 pro odběry v celé obci
Stočné 2012 pro Štěpánkovice a Albertovec
pro Svobodu
– 23,- Kč/m3 s DPH
– 17,- Kč/m3 s DPH
– 14,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2012: 490,- Kč/občan s trvalým pobytem
245,- Kč/rekreační objekt
Poplatek za psy
za prvního psa:
za druhého a každého dalšiho psa téhož majitele:

100,- Kč
200,- Kč

Více informací naleznete zde...


Vodné 2011 pro odběry v celé obci
Stočné 2011 pro Štěpánkovice a Albertovec
pro Svobodu
– 22,- Kč/m3
– 17,- Kč/m3 s DPH
– 14,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2011: 480,- Kč/občana

Harmonogram svozu komunálního odpadu (popelnic), plastů, kartónů Tetra-pack, papírů,
velkobjemového a nebezpečného odpadu platný od 1. 1. 2011

odpady - 2011odpady - 2011

Jedním z průvodních jevů naší „Vyspělé civilizace“ je nadměrná produkce různých odpadů. Tento průvodní jev neukazuje jak jsme vyspělá společnost, ale poukazuje na to, že si naprosto nevážíme hodnot a s klidným srdcem zavážíme své okolí našimi odpadky.
Právě jste obdrželi svozový kalendář pro rok 2011. Od prvního března budou pracovníci svozové firmy kontrolovat zda jsou nádoby na odpad označeny samolepkou pro letošní rok.
Nejrozumnější způsob likvidace našich odpadů je jejich další využití. Proto máme i u nás zaveden systém třídění odpadů.

Do nádob na odpad „popelnic“ nepatří odpady, které lze dále využít.

Ve Štěpánkovicích třídíme tyto odpady:
Bílé a barevné sklo – do plastových zvonů.
Plasty – do žlutých plastových pytlů.
Nápojové kartony – do oranžových pytlů.
Papír – do modrých plastových pytlů (od 1. března letošního roku).
Elektrospotřebiče – do sběrny druhotných surovin (na konci ulice Jasanová).
Světelné zdroje – zářivky, úsporné žárovky, výbojky do kontejneru v prodejně pana Kurky a v KD.
Velkoobjemové odpady, pneumatiky – do mobilních kontejnerů.
Nebezpečné odpady, barvy, léky – do mobilních kontejnerů.
Stavební suť – na meziskládku u nádraží.

Vážení spoluobčané, chci poděkovat všem, kteří myslí na budoucí generace, snižují produkci odpadů a své odpady důsledně třídí.

Bernard Halfar, starosta


Vodné 2010 pro odběry v celé obci
Stočné 2010 pro Štěpánkovice a Albertovec
pro Svobodu
– 21,- Kč/m3
– 16,- Kč/m3 s DPH
– 13,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2010: 470,- Kč/občana

Vodné a stočné v roce 2009: vodné - 19,- Kč/m3
stočné - 12,- Kč/m3
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2009: 460,- Kč/občana

Vodné a stočné v roce 2008: vodné - 18,- Kč/m3
stočné - 10,- Kč/m3
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2008: 440,- Kč/občana

Vodné a stočné v roce 2007: vodné - 17,- Kč/m3
stočné - 8,- Kč/m3
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2007: 410,- Kč/občana

Vodné a stočné v roce 2006: vodné - 16,- Kč/m3
stočné - 7,- Kč/m3
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2006: 390,- Kč/občana
 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 25. 06. 2020< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<