Úvodní stránka
     

Rozpočet obce

Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2017 ke stažení ve formátu (.pdf)

Rozpočtový výhled do r. 2022 (.xlsx)
Rozpočtový výhled do r. 2022 - komentář (.docx)

Přehled plánovaných staveb v obci Štěpánkovice (.xlsx)


Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 84 kb
Rozpočet obce na rok 2016 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 60 kb

Rozpočtový výhled do r. 2021 (.xls)
Rozpočtový výhled do r. 2021 - komentář (.doc)

Přehled plánovaných staveb v obci Štěpánkovice (.xls)


Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 83 kb
Rozpočet obce na rok 2015 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 59 kb

Rozpočtový výhled do r. 2020 (.xls)
Rozpočtový výhled do r. 2020 - komentář (.doc)


Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2014 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 96 kb
Rozpočet obce na rok 2014 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 60 kb

Komentář k rozpočtu na rok 2014 (.doc)

Rozpočtový výhled bez úvěrů do r. 2019 (.pdf)
Rozpočtový výhled bez úvěrů do r. 2019 (.xls)
Rozpočtový výhled - komentář (.doc)


Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2013 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 121 kb
Rozpočet obce na rok 2013 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 39 kb

Rozpočtový výhled bez úvěrů do r. 2018 (.xls)
Rozpočtový výhled - komentář (.doc)


Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2012
Rozpočet obce na rok 2012 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 141 kb
Rozpočet obce na rok 2012 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 38 kb

Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2011
Rozpočet obce na rok 2011 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 121 kb
Rozpočet obce na rok 2011 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 55 kb

Komentář k rozpočtu na rok 2011 (.doc)

Rozpočtový výhled bez úvěrů do r. 2016 (.xls)
Rozpočtový výhled - komentář (.doc)


Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2010
Rozpočet obce na rok 2010 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 116 kb
Rozpočet obce na rok 2010 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 46 kb

Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2009
Rozpočet obce na rok 2009 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 350 kb
Rozpočet obce na rok 2009 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 37 kb

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ŠTĚPÁNKOVICE na období 2010 – 2014

Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice je zpracován pro potřebu zastupitelů obce Štěpánkovice při přípravě rozpočtů obce v příštích létech a na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rozpočtovém výhledu jsou zohledněny náklady na správu a údržbu majetku obce, navrhované investiční akce jejichž realizace vyplývá ze stávajících zákonů a investiční akce  vyplývající z oprávněných požadavků občanů obce Štěpánkovice.

Hlavní položky příjmové části rozpočtového výhledu jsou skutečné daňové příjmy, příjmy z vodného a stočného a  příjmy za likvidaci odpadů.v roce 2008. Při aktualizaci rozpočtového výhledu se tyto položky přepočítávají stanoveným koeficientem podle výsledků předcházejícího roku.
Do výdajové části jsou zahrnuty náklady spojené s běžným provozem obecního úřadu, správou a údržbou majetku obce, údržbou a obnovou zeleně, náklady na spolkovou činnost v obci a kulturní akce pořádané obcí Štěpánkovice a investiční výstavbu pro plánovanou v jednotlivých létech.

Z investičních akcí, které obec musí realizovat ze zákona to jsou:

 • rok 2009 – 2010 (2013) výstavba čistírny odpadních vod pro obec Štěpánkovice, Albertovec a pro Svobodu, u těchto staveb je předpoklad dotace ze státního rozpočtu ve výši cca 70 % nákladů stavby,
 • rok 2008 - 2010 rekonstrukce objektů základní školy, v roce 2008 byla provedena první etapa, byla provedena kompletní rekonstrukce tři pavilonů. V roce 2010 předpokládáme provést výměnu oken a zateplení venkovního pláště zbývajících budov  

Ostatní investiční akce, které bude obec realizovat v příštích létech:

 • rok 2010 - 2015 postupná rekonstrukce místních komunikací v obci, jedná se o především o dokončení komunikace Vlčoch, Okrouhlá, Čs. armády, Slezská, Jasanová, Družstevní, součástí těchto staveb bude výměna kanalizačního potrubí,
 • rok 2010 – 2015-20 postupná rekonstrukce kanalizačního řádu,
 • rok 2010 – 2015 výkup pozemků, výstavba komunikací a inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů v obci,
 • rok 2010 – 2012 postupná rekonstrukce dvou budov v areálu U Dvora na bytové domy,
 • rok 2009 – 2011 postupná rekonstrukce hasičských zbrojnic na Svobodě a ve Štěpánkovicích,
 • rok 2010 - 2013 rekonstrukce, popřípadě výstavba cyklostezek, v tabulce jsou uvedeny pod položkou komunikace.

V rozpočtovém výhledu nejsou uvedeny stavby:
a)   u kterých není stanoven termín realizace

 • jejichž realizace nevyžaduje složitou přípravu
 • náklady na jejich realizaci se budou pohybovat v řádech statisíců korun

Jsou to především tyto stavby:

 • oprava střechy bývalé kotelny základní školy,
 • stavební úpravy v základní škole pro ordinaci obvodního lékaře,
 • výstavba tréninkového hřiště pro TJ Sokol Štěpánkovice,
 • oprava většiny chodníků v obci,
 • obnova centra obce, po vyřízení majetkoprávních vztahů k pozemkům,
 • stavební úpravy v areálu kostela,
 • dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení.

Tento rozpočtový výhled obce Štěpánkovice byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice dne 27. května a byl schválen pod bodem 3/1 g) usnesení.

Plán rozvoje obce do roku 2014 v číslech. (Adobe Acrobat)


ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ŠTĚPÁNKOVICE na období 2008 – 2013

Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice je zpracován pro potřebu zastupitelů obce Štěpánkovice při přípravě rozpočtů obce v příštích létech a na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rozpočtovém výhledu jsou zohledněny náklady na správu a údržbu majetku obce, navrhované investiční akce jejichž realizace vyplývá ze stávajících zákonů a investiční akce vyplývající z oprávněných požadavků občanů obce Štěpánkovice.

Hlavní položky příjmové části rozpočtového výhledu jsou skutečné daňové příjmy, příjmy z vodného a stočného a příjmy za likvidaci odpadů.v roce 2007. Při aktualizaci rozpočtového výhledu se tyto položky přepočítávají stanoveným koeficientem podle výsledků předcházejícího roku.
Do výdajové části jsou zahrnuty náklady spojené s běžným provozem obecního úřadu, správou a údržbou majetku obce, údržbou a obnovou zeleně, náklady na spolkovou činnost v obci a kulturní akce pořádané obcí Štěpánkovice a investiční výstavbu pro plánovanou v jednotlivých létech.

Z investičních akcí, které obec musí realizovat ze zákona to jsou:
• rok 2008 – 2010 (2013) výstavba čistírny odpadních vod pro obec Štěpánkovice, Albertovec a pro Svobodu, u těchto staveb je předpoklad dotace ze státního rozpočtu ve výši cca 70 % nákladů stavby,
• rok 2008 - 2010 rekonstrukce objektů základní školy, v letošním roce bude provedena první etapa, budou zrekonstruována tři pavilony.

Ostatní investiční akce, které bude obec realizovat v příštích létech:
• rok 2008 - 2015 postupná rekonstrukce místních komunikací v obci, jedná se o především o dokončení komunikace Vlčoch, Okrouhlá, Čs. armády, Slezská, Jasanová, Družstevní, součástí těchto staveb bude výměna kanalizačního potrubí,
• rok 2008 – 2015-20 postupná rekonstrukce kanalizačního řádu,
• rok 2007 – 2009 výkup pozemků, výstavba komunikace a inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů v obci,
• rok 2009 – 2011 postupná rekonstrukce dvou budov v areálu U Dvora na bytové domy,
• rok 2008 – 2011 postupná rekonstrukce hasičských zbrojnic na Svobodě a ve Štěpánkovicích,
• rok 2009 - 2013 rekonstrukce, popřípadě výstavba cyklostezek, v tabulce jsou uvedeny pod položkou komunikace.

V rozpočtovém výhledu nejsou uvedeny stavby:
a) u kterých není stanoven termín realizace
b) jejichž realizace nevyžaduje složitou přípravu
c) náklady na jejich realizaci se budou pohybovat v řádech statisíců korun

Jsou to především tyto stavby:
- oprava střechy bývalé kotelny základní školy,
- stavební úpravy v základní škole pro ordinaci obvodního lékaře,
- výstavba tréninkového hřiště pro TJ Sokol Štěpánkovice,
- oprava většiny chodníků v obci,
- obnova centra obce, po vyřízení majetkoprávních vztahů k pozemkům,
- stavební úpravy v areálu kostela,
- dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení.

Tento rozpočtový výhled obce Štěpánkovice byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice dne 28. května a byl schválen pod bodem 3/1 k) usnesení.

Plán rozvoje obce do roku 2013 v číslech. (Adobe Acrobat)


Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2008

Rozpoček obce na rok 2008 ke stažení ve formátu pdf (Adobe Acrobat) - 119 kb
Rozpoček obce na rok 2008 ke stažení ve formátu xls (Excel) - 37 kb


Komentář k rozpočtu obce Štěpánkovice na rok 2007.
Příjmová část rozpočtu na letošní rok je ovlivněna hlavně záměrem obce odprodat pozemky pro výstavbu rodinných domů. Celkem má obec Štěpánkovice k dispozici 23 pozemků určených k výstavbě rodinných domů. Příjem z daňových výnosů bude oproti loňskému roku vyšší jen asi o 4 procenta. Zbývající velké položky příjmové části rozpočtu – vodné, stočné a poplatek za svoz a likvidaci odpadů odpovídají zvyšujícím se nákladům na provoz infrastruktury, která je v majetku obce.
Ve výdajové části rozpočtu jsou největší částky určené na vybudování komunikací, inženýrských sítí, přípojek a komunikací pro novou výstavbu rodinných domů. Na každoroční opravy a dostavby komunikací je v letošním roce věnována podstatně nižší částka než v minulých létech. Po opravě průtahu obce, provedeme opravy povrchu vozovek, dobudování odbočky z ulice Mlýnská a opravu zpevněné plochy pod kontejnerem u technické budovy na hřbitově. Velkou část výdajů budou v letošním roce tvořit projekty. V průběhu roku budou zpracovány projekty na rekonstrukci dvou domů v areálu U Dvora, rekonstrukci budov hasičských zbrojnic, dokončíme projekt na rekonstrukci budov základní školy, bude zpracován projekt na výstavbu suchého poldru v osadě Svoboda, projektová dokumentace pro stavební povolení pro výstavbu ČOV ve Štěpánkovicích. Každoročně, i letos se zvyšují výdaje obce na údržbu majetku obce a údržbu obecní zeleně.

Rozpočet obce na rok 2007 (v tis. Kč)

č.p.
POLOŽKA
Přijmy Výdaje

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
2310
2321
3314
3341
3349
3399
3313
3412
3612
3613
3632
3725
3745
4112
4116
4131
4134
4139
5319
6171
6310
3639
3639
3639

8115

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Pitná voda vodné
Stočné
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Kino
Ostatní zájmová činnost (prov. hřiště)
Bytové hospodářství
Pronájem majetku obce
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálního odpadu EKOKOM
Nájem pozemků
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Dotace na VPP
Převoda z vlastních fondů
Převody z rozpoč.účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Prodej pozemků ve Dvoře
Prodej pozemků - Vlčoch
Prodej majetku - auta, pozemky
Dotace - INTEREG z roku 2006
Zůstatek roku 2006

4350
540
280
5200
185
8500
1350
35
5
100
25
150
1100
1530
500
15
2
1000
50
20
120
180
370
10
260
3
664
200
15
70
70
4
2
30
3600
2700
100
183
500


 

CELKEM příjmy

34018
 
2212
2219
2221
2229
2310
2321

3113


3313
3314
3319
3399
3341
3349
3392
3412
3419
3421
3429
3612


3613
3631
3632
3635
3639
3713
3722
3729
3744
3745
3799
5512
6112
6171
6310
6330
6399
6402
6409


8124
8124
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Projekt a výstavba ČOV - Albertovec
Základní školy
Výměna oken, oprava sociálního zařízení
Jídelna pro veřejnost
Kino
Činnosti knihovnické
Kronika
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře Srubek
Sportovní zařízení v majetku obce
Dotace tělovýchova
Využití volného času dětí a mládeže
Dotace spolky
Bytové hospodářství
Projekt rekonstrukce dvou bytových domů veřejné silniční dopravy
Restaurace, zasedací místnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
KD solární ohřev
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní nákládání s odpady
Protipovodňová opatření
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Dotace občanům
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnost pro FU
Projekt, výstavba kom., sítí a přípojek - Dvůr
Projekt, výstavba kom., sítí a přípojek-Vlčoch
Úhrada splátky úvěru
Úhrada splátky úvěru
 

800
300
170
100
2 400
1 100
1 000
2 479
1 000
400
60
420
10
400
20
1100
20
110
200
100
120
100

1500
100
350
450
150
2 200
500
1900
100
300
1 000
150
700
1 700
2 600
300
140
97
54
50
1 800
3 000
615
429

6409
Nerozdělený příjem


1 424

  CELKEM

34 018

34 018


Rozpočet obce na rok 2005 (v tis. Kč)

č.p.
POLOŽKA
Přijmy Výdaje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Daň z příjmu ze závislé činn.
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu srážková
Daň z přílmu právnických os.
Daň z přijmu obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatky za psy
Poplatky za veřejné prostranství
Poplatky za hrací automaty
Správní poplatky
Dań z nemovitostí
Dotace státní správa
Dotace na VPP
VHP prospěšné účely automaty
Zůstatek z předcházejícího roku
Prodej plynovodu Štěpánkovice
3 960,0
1 030,0
270,0
4 390,0
90,0
6 900,0
3,0
30,0
30,0
150,0
180,0
960,0
149,7
280,0
55,0
4 079,0
800,02,0


380,0

18
19
20

Vodné
     vodovod - GP pro kolaudaci
     opravy a udržování

1 250,0

1 380,0
20,0
500,0
21
22
23
24
Stočné
     výkup pozemků pro výstavbu ČOV
     projekty ČOV
     opravy a udržování
400,0


337,0
800,0
500,0

25
26
Poplatek za svoz PKO
Svoz kom. odpadů
1 100,0
200,0
1 300,0
27
28
29
30
31
Základní škola
     základní škola - provoz
     úprava sportovišť - hřiště
     základní škola - dotace kraj
     projekt rekonstrukce školy527,5

1 700,0
2 500,0
527,5
250,0
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Kultura
     knihovna nákup knih, mzdy
     knihovna provoz
     kino
     podpora celoobecních akcí
     kulturní akce koncerty
     zájmová činnost kultura srubek
     místní zpravodaj
     dotace tělovýchova
     dotace spolky
     kronika


15,050,0


300,0
60,0

50,0
100,0
20,0
40,0
100,0
150,0
27,0

43
44
45
46
Byty
     Splátka půjčky za byty
     Byty nájem
     byty ostatní služby


114,0
120,0


46,0

100,0

47
48
Hřbitov pronájem hrobů, údržba
     rekonstrukce provozní budovy
12,0 50,0
500,0
49
50
MH - restaurace apod.
Zasedačka
124,0
100,0
300,0
50,0
51
52
Nájem za pozemky
Socialní dávky
5,0
18,0

18,0
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Správa obce
     místní zastupitelstvo
     činnost správy-mzdy,škol.počít.top.
     sociální fond
     informační systém ObU
     úroky z běžného účtu
     daň z příjmu obce
     dopr.obs. ČD, TQM
     ostatní činnost pro FU
     svaz obcí Hlučínska
     změna vytápění Kd realizace
     počítačová síť v obci
     počítačová síť v obci - správa
     komunální služby
     úprava ploch ve Dvoře
118,5

100,0

500,0


1 500,0
1 800,0
118,5
260,0

90,0
70,0
100,0
30,0
3 000,0
380,0
120,0
400,0
300,0

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Komunikace
     projekty-dopr. zn., parkoviště, pasporty
     zimní údržba
     údržba komunikací
     oprava chodníků ulice Hlavní
     rekonstr.aut. zastávek
     údržba značení
     výkupy pozemků
     výstavba komunikací a zpomalovačů
     projekty pro opravy a výstavbu
 
100,0
50,0
400,0
600,0
240,0
50,0
100,0
400,0
120,0
79
80
Vzhled obce, údržba zeleně
Rekultivace skládky realizace
  800,0
200,0
81
82
Provoz veřejného osvětlení
Provoz rozhlasu

10,0
200,0
40,0
83
84
85
Požární ochrana
Hasičská zbrojnice Svoboda
Oprava střechy - zbroj Štěpankovice
  150,0
100,0
200,0
86
87
88
89
Zastavovací studie, Dvůr, doplatek 2004
Protipovodňová op.
Změna uzem. plánu č. 1
Změna uzem. plánu č. 2
  50,0
300,0
130,0
130,0
90
91
Splátka úvěru
Úroky z úvěru
  570,0
180,0
92 Dotace občanům   150,0
93 Nerozdělený příjem

 

2 584,7

94 CELKEM

28 120,7

25 536,0

Rozpočet je navržen jako ztrátový, ztráta je krytá zůstatkem z roku 2004

 

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 24. 05. 2018< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<