Úvodní stránka
     

Sdružení nezávislých kandidátů - „Za prosperitu Štěpánkovic“


Volební program a kandidátní listina do obecního zastupitelstva

1. Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci – instalace retardérů, osazení nepřehledných křižovatek zrcadly, apod.
2. Rádi bychom více zvýšili současnou míru využití štěpánkovických podnikatelů při realizaci obecních zakázek a aktivit.
3. Chceme se zaměřit na maximální využití možností čerpání dotací v rámci projektů a grantů podporovaných EU. Pro úspěšnou realizaci tohoto bodu jsme připraveni angažovat osoby se zkušenostmi v řízení a realizaci projektů.
4. Chceme řešit dlouhodobý problém s nedostatkem stavebních míst prostřednictvím investičního projektu, abychom dosáhli uspokojení vysoké poptávky po stavebních parcelách.
5. Rádi bychom dosáhli zvelebení obecního parku, aby skutečně plnil funkci místa určeného pro odpočinek. V rámci této aktivity chceme realizovat projekt velkého dětského areálu, pro který je park ideálním místem.
6. Budeme prosazovat větší podporu pro spolky a sdružení organizované v obci.
7. Aktivním způsobem budeme podporovat projekt realizace domu s pečovatelskou službou v obci a jsme připraveni výraznou měrou přispět k úspěšné realizaci tohoto projektu.
8. Rádi bychom, aby naše obec působila výraznějším způsobem v rámci Sdružení obcí Hlučínska s cílem získat větší přínos plynoucí z členství v tomto sdružení.
9. Budeme podporovat aktivní spolupráci mezi obcí a farností.
10. Zasadíme se o zlepšení dopravní obslužnosti osady Svoboda.
11. Rádi bychom rozšířili současné možnosti sportovního areálu o další aktivity (využití školního hřiště, apod.).
12. Budeme podporovat všechny rozumné návrhy zastupitelů z jiných stran.

Celkem obdržených 5489 hlasů

1. Kolečkář Jiří, 32 let
369 hlasů

2. Ing. Czudek Bohuslav, 32 let
466 hlasů

3. Kurka Martin, 33 let
431 hlasů

4. Ondruf Gerhard, 49 let
499 hlasů

5. Staňura Josef, 56 let
354 hlasů

6. Sliwka Rostislav, 42 le
550 hlasů

7. Stromská Jana, 29 let
267 hlasů

8. Mgr. Fichna Josef, 36 let
315 hlasů

9. Ing. Moldříková Pavlína, 31 let
285 hlasů

10. Harasimová Drahomíra, 32 let
283 hlasů

11. Obrusník Vilém, 46 let
478 hlasů

12. Kurka Reinhold, 41 let
242 hlasů

13. Harasim Marcel, 36 let
328 hlasů

14. Vybrančík Bohumil, 42 let
269 hlasů

15. Grigarčík Pavel, 32 let
353 hlasů

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 06. 10. 2018< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<