Úvodní stránka
     

„Sdružení nezávislých – Štěpánkovice“


Volební program a kandidátní listina do obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
představujeme Vám členy a volební program „Sdružení nezávislých – Štěpánkovice“ pro volby do obecního zastupitelstva v roce 2006. Věkové, profesní a osobnostní složení členů našeho sdružení zajišťuje, že budoucí zastupitelstvo naší obce bude garantem dalšího rozvoje Štěpánkovic.
Přestože naše obec musí v příštím volebním období zrealizovat velké stavby, dává si naše sdružení jako prioritu podporovat spolkový a kulturní život v obci a ve spolupráci s TJ Sokol Štěpánkovice pokračovat v dostavbě sportovišť.
Podporou podnikatelů, kteří mají provozovny ve Štěpánkovicích, chceme zajistit snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů.
Odkupem pozemků a následnou výstavbou inženýrských sítí a komunikací chceme zajistit další stavební místa pro výstavbu rodinných domů. Chceme zahájit přestavbu dvou domů v areálu „U Dvora“ na byty.
Ve spolupráci s naší základní školou chceme zavést dlouhodobý informační program zaměřený na zlepšení ovzduší v obci, výchovu chovatelů psů a zklidnění provozu na místních komunikacích. Chceme pokračovat v rekonstrukci budov základní školy.
Jednáním s poskytovateli zdravotní péče se budeme snažit o zlepšení zdravotní péče v naší obci.
Rekonstrukcí veřejného osvětlení v osadě Svoboda a Bílá Bříza a v ulici Albertovec chceme zlepšit životní podmínky občanů zde žijicích. V osadě Svoboda a Bílá Bříza připravíme přestavbu hasičské zbrojnice s dostavbou kulturního zařízení. Chceme připravit rekonstrukci hasičské budovy ve Štěpánkovicích.
Jednáním se státními institucemi chceme zajistit převody dalších pozemků a staveb do majetku naší obce. Pro zlepšení životního prostředí chceme zahájit výstavbu čistírny odpadních vod a protizáplavových staveb.
Věříme že, námi navržený program rozvoje naší obce Vás přesvědčí a že budete volit naše kandidáty.

Celkem obdržených 9205 hlasů

1. Bernard Halfar 50 let
místostarosta
Štěpánkovice
nestraník
660 hlasů

2. Ing. Rudolf Nevřela 51 let
vedoucí výroby
Štěpánkovice
nestraník
586 hlasů

3. Mgr. Tomáš Volný 29 let
právník
Štěpánkovice
nestraník
672 hlasů

4. Mgr. Michal Pavlásek 35 let
zástupce ředitelky školy
Štěpánkovice – Svoboda
nestraník
686 hlasů

5. Ing. Josef Baránek 53 let
vedoucí nákupu
Štěpánkovice
nestraník
628 hlasů

6. Mgr. Marie Dluhošová 54 let
ředitelka školy
Štěpánkovice
nestraník
619 hlasů

7. Jaromír Nevřela 45 let
provozní technik
Štěpánkovice
nestraník
534 hlasů

8. Mgr. Jan Katolický 62 let
starosta
Štěpánkovice
nestraník
791 hlasů

9. Ing. Miroslav Záloha 26 let
obchodní ředitel
Štěpánkovice
nestraník
634 hlasů

10. Martina Teichmanová 34 let
vedoucí knihovny
Štěpánkovice
nestraník
497 hlasů

11. Vlastimil Harazim 32 let
podnikatel
Štěpánkovice
nestraník
464 hlasů

12. Emil Kurka 53 let
podnikatel
Štěpánkovice
nestraník
760 hlasů

13. Mudr. Jana Poláková 50 let
lékařka
Štěpánkovice
nestraník
695 hlasů

14. Ing. Tomáš Bollek 39 let
informační technik
Štěpánkovice
nestraník
494 hlasů

15. Josef Jankovský 49 let
dělník
Štěpánkovice
nestraník
465 hlasů

 

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 06. 10. 2018< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<