Úvodní stránka
     

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy


Volební program a kandidátní listina do obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané, milí přátelé, příznivci a voliči!
Naše základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy nepřipravila pro letošní říjnové volby do zastupitelstva obce samostatný volební program, ale chce se podílet na dobrém řízení obce ve prospěch lidí práce rukou a mozků - zaměstnanců, lidí samostatně výdělečně činných i poctivých podnikatelů a všech našich občanů. Připravili jsme však samostatnou kandidátku, třebaže početně neúplnou, do Obecního zastupitelstva Štěpánkovic z řad svých členů a příznivců z obce, osady Svobody i z Albertovce, kteří, pokud dostanou vaši důvěru a budou zvoleni, se chtějí svědomitě aktivně podílet společně se zastupiteli z řad nezávislých na dobrém, nesobeckém řízení a rozvoji obce ve prospěch všech našich spoluobčanů, ke zlepšení a zkvalitnění života obce i jejích částí.
Domníváme se, že mezi aktuální potřeby obce patří mimo jiné:
- dům s pečovatelskou službou pro potřebné staré občany
- pomoc získávat přiměřené zaměstnání především lidem předdůchodového věku, postiženým nezaměstnaností
- vybudování nenákladné smuteční síně u hřbitova, třeba formou lehkého zaskleného pavilonu s nejdůležitějším příslušenstvím
- působení na vyřešení otázky ostudného stavu některých budov, předevšín v centru obce, v prvé řadě domu mezi farou a Blokešovou
prodejnou, staré školní budovy apod.
- získat občany k hojnější účasti na zasedáních zastupitelstva obce, případně tématických veřejných schůzích, aby se veřejnost více
podílela na ovlivňování života obce, atd.

Celkem obdržených 698 hlasů

1. Jaroslav Bláha věk: 38 let
osoba samostatně výdělečně činná
Štěpánkovice – Svoboda
člen KSČM
100 hlasů

2. Bořivoj Karas věk: 56 let
stavební technik
Štěpánkovice
člen KSČM
171 hlasů

3. Kateřina Kolářová věk: 35 let
pracovnice autoškoly
Štěpánkovice
bez politické příslušnosti
62 hlasů

4. Manfréd Harasim věk: 64 let
důchodce
Štěpánkovice
bez politické příslušnosti
77 hlasů

5. Arnošt Malchar věk: 66 let
důchodce
Štěpánkovice
bez politické příslušnosti
61 hlasů

6. Jaroslav Záloha věk: 75 let
důchodce
Štěpánkovice
člen KSČM
128 hlasů

7. Miroslav Chorabík věk: 83 let
důchodce
Štěpánkovice
člen KSČM
58 hlasů

8. Josef Abrahamčík věk: 56 let
dělník
Štěpánkovice, Albertovec
bez politické příslušnosti
67 hlasů

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 06. 10. 2018< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<